اگر فایل های روی کامپیوترتان ناگهان پس از مدتی از بین بروند، فایل های جدید جایگزین آنها خواهید کـــرد و این درست همان کاری هست که مغز ما همواره در حال انجام آن می باانجام گرفت. از نظر از یاد رفتن نکات درسی که کل طول شب را برای امتحان روز بعد مشغول مرور آنها بوده اید یا گم کـــردن کلیدی که همین تعداد لحظه پیش در دستتان بود، فراموشی تجربه ی آزاردهنده ای هست. اما در یک مقاله ی جدید عنوان انجام گرفته در حافظه ی انسان، فراموشی به همان اندازه ی به یادآوری حیاتی هست. با ما در بهترین ها در زمین همراه باشید.

تحقیق جدید در واقع یک مقاله ی بررسی بوده و نگاهی گسترده تر بر تحقیقات اخیر در زمینه ی مکانیزم های مغزی شامل حافظه دارد. اما دو روی سکه را پیش رو داریم: به یادآوری (ماندگاری) و فراموش (زودگذری). فراموشی فقط شکست در به یادآوری هشدارات نیست، بلکه یک فرایند فعال بوده که در کل به مغز در تصمیم گیری کارآمدتر کمک می کند.

بلیک ریچاردز، یکی از اعضای این تحقیق نقل کرد هست: «حیاتی هست که مغز، جزئیات نامرتبط را فراموش کـــرده و درعوض بر مواردی تمرکز داشته باانجام گرفت که به تصمیم گیری در دنیای واقعی کمک می کنند. اگر سعی در هدایت دنیا نمایید و مغز شما به صورت دائم حافظه های متضاد متعددی را گردهم آورد، اتخاذ یک تصمیم مشخص برایتان دشوار تر خواهد انجام گرفت.»

به جای نگه داشتن همه چیز، مغز به شکل یک فیلتر هشدارات بهتر عمل می کند. بخش های بی هستفاده یا نامرتبط می توانند پاک شوند، درست مانند اجرای فرایند disk cleanup در یک کامپیوتر. به همین دلیل شما می توانید دبیر ریاضی دوران راهنمایی خود را به یاد بیاورید، اما هر پاسخ به هر سوال در آن زمان لازم به یادسپاری نیست.

تعادل ماندگاری و زودگذری به ما در اتخاذ تصمیمات بهتر مبتنی بر حافظه در تعدادین شیوه کمک می کند. هشدارات منسوخ انجام گرفته به نفع هشدارات رایج تر از بین رفته و عمومی سازی حافظه ها در ایده های اصلی به ما کمک کـــرده تا در موقعیت های افزایشی در فردا آنها را بکار گیریم.

اینکه مغز درواقع چطور این عمل را انجام می دهد، پژوهشگران به تعداد مکانیزم دست یافتند. اتصالات سیناپتیک میان عصب ها طی زمان می توانند تضعیف انجام گرفته یا از بین بروند و با رانجام گرفت عصب های جدید، آنها مدارها را در هیپوکمپوس مجدد بازسازی کـــرده، حافظه های فعلی را بر روی آن باخانومویسی می کنند. این عمل در یک محیط گام سریع می تواند مفید واقع شود که در آن هشدارات جدید به طور مداوم ارائه انجام گرفته و جایی برای نگهداری جزئیات قدیمی تر نیست.

این بررسی در ژورنال Neuron منتشر انجام گرفته هست.

[ad_1]

اشتراک گذاری
تمامی حقوق مطالب و قالب برای ارتباط 2016 محفوظ است.
طراحی و بهینه سازی : بک لینک | علی بی زد